Điện thoại, Thư hay Email?: Phản ứng của Bệnh nhân Ung thư tuyến tiền liệt với các Phương thức Khảo sát Khác nhau

Rate this post

Một nghiên cứu về cách bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt phản ứng với các phương pháp khảo sát khác nhau đã tiết lộ những ảnh hưởng đáng chú ý. Điều này mở ra những hiểu biết mới về tâm lý và tư duy của bệnh nhân, đồng thời cảnh báo về chất lượng dữ liệu.


Một nghiên cứu về cách mà bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt phản ứng với các phương pháp khảo sát khác nhau đã chỉ ra rằng cách thu thập dữ liệu có thể ảnh hưởng đến cách mà người ta trả lời và số câu hỏi bị bỏ trống, ảnh hưởng đến chất lượng dữ liệu và đưa ra những ẩn giải mới về tâm lý và tư duy của bệnh nhân.

Nhà nghiên cứu thường sử dụng Biện Pháp Đo Lường Kết Quả Báo Cáo của Bệnh Nhân (PROMs) để đánh giá các triệu chứng, chức năng và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sau khi họ vượt qua một căn bệnh và/hoặc nhận điều trị y tế. PROMs quan trọng vì chúng cho phép bệnh nhân truyền đạt cảm xúc và kinh nghiệm của riêng mình về một căn bệnh hoặc điều trị, không chỉ dựa vào sự khám của bác sĩ.

Một điều thú vị là, mặc dù đánh giá tự đánh giá của bệnh nhân có thể không thay đổi, các phương thức khảo sát khác nhau có thể dẫn đến các phản ứng khác nhau. Ví dụ, trong một nghiên cứu gần đây, một nhóm lớn bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt đã được yêu cầu hoàn thành một bảng khảo sát qua điện thoại, email hoặc bưu điện, và các nhà nghiên cứu đã quan sát được các xu hướng khác nhau dựa trên loại phương thức khảo sát được sử dụng.

Tổng cộng 6.380 bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt từ Victoria, Australia đã đồng ý tham gia khảo sát và trả lời ít nhất một câu hỏi trên bảng khảo sát Expanded Prostate Cancer Index Composite (EPIC-26) từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020. EPIC-26 bao gồm 26 câu hỏi và đánh giá năm lĩnh vực sau ở bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt: tiểu không kiểm soát, kích ứng tiểu, chức năng ruột, chức năng tình dục và chức năng hormone/sức sống.

Hầu hết các người tham gia (4.301) đã trả lời khảo sát qua email, 1.882 làm khảo sát qua điện thoại và 197 hoàn thành qua bưu điện. Nói chung, những người đàn ông chọn trả lời qua điện thoại hoặc bưu điện thường lớn tuổi hơn và có địa vị kinh tế thấp hơn so với những người chọn trả lời qua email.

Những người trả lời qua email có khả năng cao nhất trả lời tất cả 26 câu hỏi của bảng khảo sát, và 95% đã làm như vậy trong nghiên cứu này. So với đó, 87% số người đàn ông được khảo sát qua điện thoại đã hoàn thành tất cả 26 câu hỏi, và 67% số người trả lời qua bưu điện đã hoàn thành tất cả 26 câu hỏi. Đối với những người không trả lời hết tất cả câu hỏi, trung bình số câu hỏi không trả lời là 3,4 cho người gửi email, 4,4 cho người dùng điện thoại và 5,7 cho người dùng bưu điện.

Đối với những người hoàn thành khảo sát qua điện thoại, các câu hỏi không trả lời thường liên quan đến chức năng tình dục. Các câu hỏi được bỏ qua phổ biến nhất là về tần suất xuất hiện cương cứng và khả năng cùng đạt cực khoái. Mặc dù có nhiều câu hỏi không trả lời hơn so với các nhóm khác, người dùng điện thoại báo cáo điểm số cao hơn một cách nhất quán cho mỗi lĩnh vực chức năng sau khi điều chỉnh theo yếu tố bệnh nhân và bệnh.

Tác giả của nghiên cứu giả thuyết rằng điều này có thể do ảnh hưởng bên ngoài của việc nói chuyện với một người khác cũng như áp lực để trả lời nhanh hơn qua điện thoại so với qua email hoặc bưu điện. Nghiên cứu này chỉ ra rằng cách dữ liệu được thu thập có thể ảnh hưởng đến cách mà người dân phản ứng và/hoặc số lượng câu hỏi họ để không trả lời. Mọi người có thể dễ bỏ qua các câu hỏi mà cảm thấy cá nhân hoặc thân mật, như những câu hỏi liên quan đến chức năng tình dục. Nhà nghiên cứu nên ghi nhớ thông tin này khi họ thiết kế các nghiên cứu liên quan đến các chủ đề nhạy cảm.

Hỏi đáp về nội dung bài này

Câu hỏi 1: Làm thế nào cách mà bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt được khảo sát có thể ảnh hưởng đến cách họ phản ứng với chế độ khảo sát khác nhau?

Trong một nghiên cứu gần đây, nhóm bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt lớn đã được yêu cầu điền khảo sát qua điện thoại, email hoặc thư, và các nhà nghiên cứu đã quan sát được các xu hướng khác nhau dựa trên loại chế độ khảo sát được sử dụng.

Câu hỏi 2: Điều gì là quan trọng về Patient Reported Outcomes Measures (PROMs) trong việc đánh giá các triệu chứng, chức năng và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sau khi họ vượt qua một căn bệnh hoặc nhận điều trị y tế?

PROMs quan trọng vì chúng cho phép bệnh nhân truyền đạt cảm xúc và kinh nghiệm của họ về một căn bệnh hoặc điều trị, không chỉ dựa vào việc kiểm tra của bác sĩ.

Câu hỏi 3: Bao nhiêu bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt đã tham gia khảo sát và trả lời ít nhất một câu hỏi trên bảng câu hỏi Expanded Prostate Cancer Index Composite (EPIC-26) từ tháng 4 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020?

Tổng cộng 6,380 bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt từ Victoria, Australia đã đồng ý tham gia khảo sát và trả lời ít nhất một câu hỏi trên bảng câu hỏi EPIC-26.

Câu hỏi 4: Những người tham gia khảo sát bằng email, điện thoại và thư là những nhóm nào và có điểm chung gì về đặc điểm cá nhân?

Đa số người tham gia khảo sát qua email (4,301 người), 1,882 người tham gia qua điện thoại và 197 người tham gia qua thư. Nói chung, các người đàn ông chọn phản hồi bằng điện thoại hoặc thư thông thường có tuổi cao hơn và tầng lớp xã hội thấp hơn so với những người chọn phản hồi qua email.

Câu hỏi 5: Tại sao những người tham gia khảo sát qua điện thoại có điểm số chức năng cao hơn mặc dù có nhiều câu hỏi không được trả lời hơn so với các nhóm khác?

Tác giả của nghiên cứu giả định rằng điều này có thể do sự ảnh hưởng bên ngoài khi nói chuyện với một người khác cũng như áp lực phải phản hồi nhanh hơn qua điện thoại so với qua email hoặc thư.

Nội dung được biên tập bởi: phongkhambmt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button