Báo cáo của người sống sót ung thư ở tuổi thơ về các cột mốc tâm thần tình dục ở tuổi trẻ.

Rate this post

Nghiên cứu về tâm sinh lý và chức năng tình dục ở người sống sót sau ung thư ở tuổi trẻ cho thấy họ không bị chậm trễ đáng kể. Ung thư ở tuổi thơ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý tình dục.


Nghiên cứu gần đây về phát triển tâm sinh lý và chức năng tình dục ở người sống sót sau ung thư ở tuổi trẻ cho thấy họ không bị chậm trễ đáng kể trong việc đạt các mốc quan trọng. Đa số cảm thấy hài lòng với thời điểm của những mốc quan trọng trong cuộc sống tình dục của mình.

Ung thư ở tuổi thơ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý tình dục của người trẻ thông qua sự thay đổi về cơ thể do căn bệnh hoặc phương pháp điều trị gây ra, lo lắng về hình dạng cơ thể, sự không tự tin và/hoặc cơ hội gặp gỡ bạn bè.

Mặc dù chủ đề này chưa được nghiên cứu nhiều, một nhóm nghiên cứu gần đây đã khảo sát 492 người sống sót sau ung thư ở tuổi thơ tại Đức về các cột mốc tâm lý tình dục, sự hài lòng tình dục, và chức năng tình dục.

Họ cũng ghi chép quan điểm của người tham gia về thời điểm của các cột mốc này, có nghĩa là họ muốn rằng chuyện này xảy ra sớm hơn, muộn hơn, hoặc họ cảm thấy chúng diễn ra đúng lúc. Vào thời điểm nghiên cứu này, các người tham gia nằm trong độ tuổi từ 21-26 tuổi.

Họ đã qua từ 6-26 năm kể từ ngày chẩn đoán ung thư của mình. Ngoài việc cung cấp dữ liệu xã hội dân số, người tham gia được yêu cầu ghi chép xem họ đã đạt được năm cột mốc tâm lý tình dục: bạn trai/bạn gái đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, trải nghiệm đầu tiên với sự gần gũi thể chất (không phải quan hệ tình dục), lần đầu quan hệ tình dục (lần đầu tiên quan hệ tình dục), và lần đầu tiên yêu.

Hỏi đáp về nội dung bài này

Câu hỏi 1: Tác động của ung thư ở tuổi thơ đến sự phát triển tâm lý tình dục của người trẻ? Ung thư ở tuổi thơ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý tình dục của người trẻ thông qua những yếu tố nào?

Trả lời: Ung thư ở tuổi thơ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý tình dục của người trẻ thông qua sự thay đổi về cơ thể do căn bệnh hoặc phương pháp điều trị gây ra, lo lắng về hình dạng cơ thể, sự không tự tin và/hoặc cơ hội gặp gỡ bạn bè.

Câu hỏi 2: Những thông tin nào đã được một nhóm nghiên cứu thu thập từ các người sống sót ung thư ở tuổi thơ tại Đức?

Trả lời: Nhóm nghiên cứu đã tiến hành cuộc khảo sát với 492 người sống sót ung thư ở tuổi thơ tại Đức về các cột mốc tâm lý tình dục, sự hài lòng về tình dục và chức năng tình dục của họ.

Câu hỏi 3: Tuổi của các người tham gia nghiên cứu và khoảng thời gian kể từ ngày chẩn đoán ung thư của họ là bao nhiêu?

Trả lời: Các người tham gia nghiên cứu đều trong độ tuổi từ 21-26 và đã qua từ 6-26 năm kể từ ngày chẩn đoán ung thư.

Câu hỏi 4: Những cột mốc tâm lý tình dục nào được yêu cầu các người tham gia nghiên cứu ghi chú?

Trả lời: Các người tham gia nghiên cứu được yêu cầu ghi chú về năm cột mốc tâm lý tình dục: bạn trai/bạn gái đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, trải nghiệm với sự gần gũi thể chất (không quan hệ tình dục), lần quan hệ tình dục đầu tiên (bắt đầu tình dục), và lần yêu thứ nhất.

Câu hỏi 5: Kết quả so sánh giữa người sống sót ung thư ở tuổi thơ và mẫu dữ liệu chuẩn cho thấy điều gì?

Trả lời: Kết quả so sánh cho thấy rằng, nói chung, người sống sót ung thư ở tuổi thơ đạt được các cột mốc tâm lý tình dục vào cùng thời điểm với người trong mẫu dữ liệu chuẩn, trừ việc lần bắt đầu tình dục của họ.

Nội dung được biên tập bởi: phongkhambmt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button