Đáp ứng nhu cầu gần gũi của người thân của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối

Rate this post

Palliative care giúp cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm đau cho bệnh nhân ung thư cuối cùng. Nghiên cứu mới nhấn mạnh nhu cầu tình dục bị bỏ qua và đề xuất hỗ trợ tình dục trong giai đoạn chăm sóc cuối đời.


Chăm sóc giảm nhẹ nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm đau khi bệnh nhân mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Một nghiên cứu mới đã phát hiện rằng nhu cầu tình dục thường bị bỏ qua ở bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối và đề xuất hỗ trợ tình dục trong giai đoạn này.

Chăm sóc giảm nhẹ và nhu cầu tình dục trong giai đoạn hỗ trợ cuối đời là một phần quan trọng trong việc chăm sóc bệnh nhân. Mặc dù chăm sóc giảm nhẹ thường tập trung vào việc giảm đau và cải thiện chất lượng cuộc sống, nhưng thường không chú trọng đến nhu cầu tình dục và tình cảm của bệnh nhân và đối tác của họ.

Vì vậy, một nghiên cứu gần đây đã được tiến hành để đáp ứng nhu cầu tình dục của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Nghiên cứu này đã khám phá cả hai yếu tố vật lý và tâm lý của tình cảm, đồng thời nhấn mạnh sự quan trọng của hỗ trợ tình dục trong giai đoạn hỗ trợ cuối đời.

Nghiên cứu này đã tập trung vào những người tuổi ≥50 đã mất đối tác trong vòng 5 năm qua vì bệnh ung thư giai đoạn cuối. Cuộc khảo sát đã cho thấy rằng các bệnh nhân mong muốn có sự hỗ trợ tình dục và tình cảm từ các chuyên gia y tế trong thời gian đối tác của họ nhập viện lần cuối cùng.

Để đảm bảo việc nuôi dưỡng tình yêu với đối tác, nghiên cứu này đã định nghĩa ba loại tình cảm: tình cảm tình dục, tình cảm tình thần và tình cảm thân thể. Việc hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu tình cảm và tình dục của đối tác đã mất trong giai đoạn chăm sóc giảm nhẹ được coi là rất quan trọng và có thể được cải thiện thông qua sự hỗ trợ từ các nhà cung cấp dịch vụ y tế.

Hỏi đáp về nội dung bài này

Câu hỏi 1: Palliative care được thiết kế để làm gì?

Palliative care nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm đau khi bệnh nhân mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Câu hỏi 2: Nghiên cứu gần đây nhằm mục đích gì?

Một nghiên cứu mới đã phát hiện nhu cầu tình dục bị bỏ qua ở bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối và đề xuất hỗ trợ tình dục trong giai đoạn này.

Câu hỏi 3: Nghiên cứu này tập trung vào đối tượng nào?

Nghiên cứu này tập trung vào những người tuổi ≥50 đã mất đối tác trong vòng 5 năm qua vì bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Câu hỏi 4: Cách nhà nghiên cứu định nghĩa 3 loại gì?

Để tránh sự nhầm lẫn, tác giả của nghiên cứu này đã định nghĩa ba loại tình cảm: tình cảm tình dục, tình cảm tình thần và tình cảm thân thể.

Câu hỏi 5: Kết quả nghiên cứu nhấn mạnh điều gì?

Những kết quả này nhấn mạnh sự quan trọng của việc đáp ứng nhu cầu tình cảm và tình dục của đối tác đã mất trong giai đoạn chăm sóc giảm nhẹ, điều này có thể được cải thiện với sự hỗ trợ từ các nhà cung cấp dịch vụ y tế.

Nguồn thông tin được tham khảo từ: Đáp ứng nhu cầu gần gũi của người thân của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối

Nội dung được biên tập bởi: phongkhambmt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button