Nhận diện phụ nữ chuyển giới trong Hồ sơ Y tế của Bệnh viện Chăm sóc Cựu Chiến binh

Rate this post

Nghiên cứu mới về mã ICD xác định người transgender trong hồ sơ Y tế Quân đội. Kết quả chỉ ra 5 mã nhạy, đặc biệt với phụ nữ transgender. Thiếu sót trong nghiên cứu chăm sóc sức khỏe cho người chuyển giới đã được nhóm nghiên cứu giải quyết và đề xuất giải pháp.


Một nghiên cứu mới đã xác định mức độ chính xác của mã ICD trong việc nhận dạng người transgender trong hồ sơ Y tế Quân đội. Kết quả cho thấy có 5 mã ICD nhạy cảm trong việc xác định tình trạng transgender, đặc biệt là người phụ nữ transgender.

Trước đây, việc nghiên cứu về chăm sóc sức khỏe cho người chuyển giới đã thiếu sót đáng kể. Mở rộng dữ liệu này có thể giúp giải quyết bất bình đẳng về sức khỏe ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhóm này cũng như để hiểu và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe độc đáo của họ.

Bước đầu tiên trong việc thu thập dữ liệu chăm sóc sức khỏe cho người chuyển giới là xác định chính xác bệnh nhân này trong hồ sơ y tế điện tử. Việc xác định người chuyển giới trong cơ sở dữ liệu y tế gặp khó khăn vì các mã ICD liên quan đến giới tính không nhất quán qua thời gian.

Một nhóm các nhà nghiên cứu đã kiểm tra độ nhạy và độ chính xác của 5 mã ICD thường được sử dụng để xác định người chuyển giới trong cơ sở dữ liệu y tế của Bộ Cựu chiến binh. Họ sử dụng các mã ICD-9 302.5 và 302.6, cũng như các mã ICD-10 F64.0, F64.8 và F64.9 để xác định bệnh nhân chuyển giới.

Hỏi đáp về nội dung bài này

Câu hỏi 1: Tại sao việc nghiên cứu về chăm sóc sức khỏe cho người chuyển giới lại thiếu sót lớn trong lịch sử?

Trong lịch sử, việc nghiên cứu về chăm sóc sức khỏe cho người chuyển giới đã thiếu sót lớn vì thiếu dữ liệu có thể giúp giải quyết các bất bình đẳng về sức khỏe ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhóm này cũng như hiểu và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt của họ.

Câu hỏi 2: Bước đầu tiên trong việc thu thập dữ liệu chăm sóc sức khỏe cho người chuyển giới là gì?

Bước đầu tiên trong việc thu thập dữ liệu chăm sóc sức khỏe cho người chuyển giới là xác định chính xác bệnh nhân này trong hồ sơ y tế điện tử.

Câu hỏi 3: Tại sao việc xác định bệnh nhân chuyển giới trong hồ sơ y tế điện tử gặp khó khăn?

Việc xác định bệnh nhân chuyển giới trong hồ sơ y tế điện tử gặp khó khăn vì mã ICD liên quan đến giới tính đã thay đổi và không nhất quán qua các phiên bản.

Câu hỏi 4: Những mã ICD nào đã được sử dụng để xác định bệnh nhân chuyển giới trong cơ sở dữ liệu y tế của Bộ Cựu Chiến Binh?

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng các mã ICD 302.5, 302.6, F64.0, F64.8 và F64.9 để xác định bệnh nhân chuyển giới trong cơ sở dữ liệu y tế của Bộ Cựu Chiến Binh.

Câu hỏi 5: Kết quả của nghiên cứu cho thấy mã ICD nào rất nhạy để xác định tình trạng chuyển giới của bệnh nhân?

Kết quả của nghiên cứu cho thấy các mã ICD được sử dụng là rất nhạy để xác định tình trạng chuyển giới của bệnh nhân.

Nội dung được biên tập bởi: phongkhambmt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button