Tăng gấp mười lần việc giới thiệu đến Bộ phận Nhận Dạng Giới Tính Tây Ban Nha trong thập kỷ

Rate this post

Trong 10 năm qua, số lượng người được giới thiệu đến phòng chuyển giới ở Tây Ban Nha tăng gấp mười lần. Nghiên cứu cho thấy sự gia tăng này có thể do sự phổ biến thông tin và giảm áp lực xã hội.


Trong suốt 10 năm qua, số lượng người được hướng dẫn đến phòng chuyển giới tại Tây Ban Nha đã tăng gấp mười lần. Nghiên cứu cho thấy rằng sự gia tăng này có thể được giải thích bởi việc thông tin trở nên phổ biến hơn và áp lực xã hội giảm đi.

Một người có bản chất về giới tính của họ liên quan đến niềm tin sâu sắc về bản thân và có thể không khớp với giới tính được gán khi sinh. Điều này có thể dẫn đến rối loạn giới tính, gây ra căng thẳng và ảnh hưởng đến tâm lý của họ.

Hiện nay, điều trị cho rối loạn giới tính bao gồm điều trị hormone, phẫu thuật và hỗ trợ tâm lý. Sự tăng về việc giới thiệu tới các đơn vị xác định giới tính cũng được ghi nhận ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Tại Tây Ban Nha, từ năm 2012 đến 2021, tổng cộng có 913 người được giới thiệu tới đơn vị chuyển giới. Số lượng người được giới thiệu đã tăng gấp 10 lần, từ 18 người vào năm 2012 lên đến 189 người vào năm 2021.

Đối với độ tuổi của bệnh nhân, có sự giảm dần mỗi năm trong lần thăm đầu tiên. Có nhiều người được gán là nữ khi sinh hơn so với nam khi sinh được giới thiệu tới đơn vị nhận dạng giới tính. Đồng thời, có 21 cá nhân không nhị giới được giới thiệu từ năm 2017 đến 2021.

Sự tăng về việc giới thiệu không có nghĩa là số người gặp khó khăn về giới tính đang tăng lên, mà có thể do sự phổ biến thông tin, giảm áp lực xã hội và sự nhận thức ngày càng cao về vấn đề này trên toàn thế giới.

Hỏi đáp về nội dung bài này

Câu hỏi 1: Tại sao số lượng người được giới thiệu đến đơn vị nhận dạng giới tính tăng gấp mười trong thập kỷ qua?

Trả lời: Trong thập kỷ từ 2012 đến 2021, tổng cộng 913 người được giới thiệu đến đơn vị nhận dạng giới tính này. Số lượng giới thiệu tăng gấp mười trong khoảng thời gian mười năm này, từ 18 giới thiệu vào năm 2012 lên 189 vào năm 2021.

Câu hỏi 2: Độ tuổi trung bình của bệnh nhân tại cuộc thăm khám đầu tiên giảm đi bao nhiêu mỗi năm?

Trả lời: Theo phân tích của tác giả, độ tuổi của bệnh nhân tại cuộc thăm khám đầu tiên giảm đi 0,662 năm mỗi năm lịch sử qua thời kỳ nghiên cứu.

Câu hỏi 3: Có nhiều người được chỉ định giới tính nữ khi sinh hơn so với người được chỉ định giới tính nam khi sinh tại đơn vị nhận dạng giới tính này không?

Trả lời: Trong khoảng thời gian mười năm, có 519 cá nhân được chỉ định giới tính nữ khi sinh và 394 cá nhân được chỉ định giới tính nam khi sinh nhận được giới thiệu đến đơn vị, tạo ra tỷ lệ 1,32:1 giữa người được chỉ định giới tính nữ và nam.

Câu hỏi 4: Có bao nhiêu người không nhị giới được giới thiệu đến đơn vị nhận dạng giới tính trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2021?

Trả lời: Nhà nghiên cứu phát hiện rằng có tổng cộng 21 cá nhân không nhị giới được giới thiệu đến đơn vị nhận dạng giới tính trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2021.

Câu hỏi 5: Tại sao việc giới thiệu bệnh nhân đến các đơn vị chuyên môn về nhận dạng giới tính tăng lên không có nghĩa là số người gặp khó khăn về giới tính đang tăng lên?

Trả lời: Sự tăng lên đáng kể về việc giới thiệu bệnh nhân đến các đơn vị này có thể do sự phổ biến thông tin về tài nguyên chăm sóc sức khỏe cho người gặp khó khăn về giới tính, giảm bớt áp lực xã hội xung quanh sự đa dạng giới tính và sự nhận thức ngày càng tăng về các vấn đề ảnh hưởng đến người transgender và đa dạng giới tính trên toàn thế giới.

Nội dung được biên tập bởi: phongkhambmt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button