COVID-19: Sự giảm ham muốn và hài lòng tình dục ở nhân viên y tế

Rate this post

Nghiên cứu mới của Sexual Medicine phát hiện nhân viên y tế tại Brazil gặp giảm ham muốn và hài lòng tình dục do đại dịch COVID-19. Sự ảnh hưởng này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chăm sóc bệnh nhân và cô lập xã hội.


Tác động của đại dịch COVID-19 đến chức năng tình dục của nhân viên y tế tại Brazil được nghiên cứu mới của Sexual Medicine phát hiện. Sự giảm ham muốn và hài lòng tình dục được xác định là những vấn đề chính trong tình hình chăm sóc bệnh nhân COVID-19 và cô lập xã hội.

Trong nghiên cứu này, 1.314 người tham gia, bao gồm cả chuyên gia y tế và sinh viên y khoa, đã hoàn thành một bảng câu hỏi trực tuyến. Độ tuổi trung bình của họ là 37 tuổi, với thời gian khảo sát kéo dài từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 24 tháng 8 năm 2020. Khoảng 70% số người tham gia là nữ.

Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng khoảng 23% người tham gia (17% nam và 26% nữ) ghi nhận chức năng tình dục kém. Đồng thời, gần một phần tư số người tham gia báo cáo giảm tần suất hoạt động tình dục và khoảng 45% cho biết sự hài lòng tình dục của họ đã giảm.

Những yếu tố như ham muốn thấp, thiếu hoạt động vui chơi đêm, tần suất tự sướng cao và cô lập với đối tác đã được xác định là những yếu tố ảnh hưởng đến chức năng tình dục của nhân viên y tế. Việc sử dụng phim khiêu dâm và tự sướng cũng không dẫn đến cải thiện sự hài lòng tình dục.

Các tác giả của nghiên cứu cũng lưu ý rằng lo lắng và trầm cảm liên quan đến đại dịch cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng tình dục. Việc nhận thức và cung cấp tư vấn phù hợp trong thời điểm khó khăn này được coi là cần thiết đối với ngành y tế.

Hỏi đáp về nội dung bài này

Câu hỏi 1: Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng như thế nào đến chức năng tình dục của nhân viên y tế tại Brazil?

Trả lời: Theo nghiên cứu mới của Sexual Medicine, đại dịch COVID-19 đã giảm ham muốn và hài lòng tình dục của nhân viên y tế tại Brazil.

Câu hỏi 2: Làm thế nào cuộc sống của các chuyên gia y tế tại Sao Paulo đã thay đổi do đại dịch COVID-19?

Trả lời: Đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi cuộc sống của các chuyên gia y tế tại Sao Paulo bằng việc hủy bỏ các hoạt động sinh viên y khoa và chăm sóc độc quyền cho bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Trường Đại học Y Sao Paulo.

Câu hỏi 3: Nghiên cứu nào đã khám phá về ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với chức năng tình dục của nhân viên y tế tại Brazil?

Trả lời: Nghiên cứu mới của Sexual Medicine đã khám phá rằng đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến chức năng tình dục của nhân viên y tế tại Brazil.

Câu hỏi 4: Ai là phần lớn người tham gia nghiên cứu và họ đã trả lời những câu hỏi nào?

Trả lời: Trong nghiên cứu này, có 1.314 người tham gia, bao gồm các chuyên gia y tế và sinh viên y khoa, đã hoàn thành bảng câu hỏi trực tuyến về chức năng tình dục của họ.

Câu hỏi 5: Những kết quả chính của nghiên cứu bao gồm những điều gì?

Trả lời: Kết quả chính của nghiên cứu bao gồm sự giảm ham muốn và hài lòng tình dục, giảm tần suất hoạt động tình dục, và ảnh hưởng của cô lập xã hội đối với chức năng tình dục của nhân viên y tế tại Brazil.

Nội dung được biên tập bởi: phongkhambmt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button