Tác động của đại dịch COVID-19 đến việc xem phim người lớn

Rate this post

Đại dịch COVID-19 đã thay đổi hành vi xem phim khiêu dâm của mọi người, với sự tăng cường hoặc giảm việc sử dụng nó. Nghiên cứu mới cho thấy sự thay đổi này và những ảnh hưởng tiêu cực của việc sử dụng phim khiêu dâm trong thời kỳ đại dịch.


Đại dịch COVID-19 đã tạo ra những thay đổi đáng kể trong hành vi xã hội, ảnh hưởng đến mối quan hệ và hoạt động tình dục. Những biện pháp phong tỏa, giữ khoảng cách xã hội và hạn chế cách ly đã được áp dụng trên toàn cầu, và điều này đã ảnh hưởng đến việc sử dụng tình dục và phim khiêu dâm.

Có nhiều nghiên cứu đã được tiến hành để theo dõi sự thay đổi trong việc xem phim khiêu dâm trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Một trong số đó là nghiên cứu về xu hướng tìm kiếm liên quan đến phim khiêu dâm trên Google, được công bố trên tạp chí International Journal of Impotence Research vào tháng 11 năm 2020.

Nghiên cứu này đã xem xét dữ liệu thu thập từ ngày 9 tháng 1 năm 2020 đến ngày 25 tháng 5 năm 2020 tại sáu quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Thụy Điển và Hoa Kỳ. Kết quả cho thấy việc sử dụng phim khiêu dâm tăng ở các quốc gia áp dụng biện pháp “giữ ở nhà”, nhưng không thấy xu hướng tương tự ở Thụy Điển và Hoa Kỳ.

Ngoài ra, một nghiên cứu khác trên tạp chí Archives of Sexual Behavior vào tháng 7 năm 2021 đã thu thập dữ liệu từ một nhóm người lớn ở Mỹ về việc sử dụng phim khiêu dâm từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 10 năm 2020. Kết quả cho thấy sự tăng cường về việc sử dụng phim khiêu dâm trong thời gian đại dịch, nhưng sau đó đã trở lại mức độ trước đó.

Việc sử dụng phim khiêu dâm trong thời gian đại dịch có thể có nhiều lý do, bao gồm việc giảm căng thẳng, cô đơn, lo lắng và trầm cảm. Tuy nhiên, chuyên gia cũng đã bày tỏ lo ngại về việc sử dụng phim khiêu dâm có thể dẫn đến vấn đề không kiểm soát và ảnh hưởng đến công việc, gia đình và mối quan hệ xã hội.

Hỏi đáp về nội dung bài này

1. Làm thế nào đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến hành vi xem phim khiêu dâm của mọi người?

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhiều người đã thay đổi thói quen xem phim khiêu dâm của mình. Một số người đã tăng cường việc xem phim khiêu dâm, dù nghiên cứu về vấn đề này vẫn đang tiếp tục khi đại dịch diễn biến.

2. Nghiên cứu nào đã phân tích xu hướng tìm kiếm liên quan đến phim khiêu dâm trên Google tại 6 quốc gia?

Vào tháng 11 năm 2020, tạp chí International Journal of Impotence Research đã công bố một nghiên cứu về xu hướng tìm kiếm liên quan đến phim khiêu dâm trên Google tại 6 quốc gia: Trung Quốc, Ý, Tây Ban Nha, Pháp, Thụy Điển và Hoa Kỳ.

3. Tại sao việc sử dụng phim khiêu dâm có thể tăng trong thời gian đại dịch COVID-19?

Có nhiều lý do đề xuất cho việc thay đổi về việc sử dụng phim khiêu dâm trong thời gian đại dịch COVID-19. Một số người không muốn bắt đầu mối quan hệ mới trong đại dịch, trong khi những người khác cảm thấy cô lập vì các biện pháp an toàn.

4. Có thấy sự tăng cường về việc sử dụng phim khiêu dâm trong số người tham gia nghiên cứu không?

Trong một nghiên cứu vào tháng 5 năm 2020, 14% người tham gia cho biết việc sử dụng phim khiêu dâm của họ đã tăng trong tháng trước. Tuy nhiên, vào tháng 8 và tháng 10 năm 2020, sự tăng này đã giảm về mức trước đó.

5. Tác động của việc sử dụng phim khiêu dâm trong thời gian đại dịch COVID-19?

Chuyển đổi từ việc sử dụng phim khiêu dâm có thể gây ra những vấn đề trong công việc, gia đình và mối quan hệ xã hội. Điều này đặt ra lo ngại về việc sử dụng phim khiêu dâm có thể dẫn đến sử dụng không kiểm soát hơn.

Nội dung được biên tập bởi: phongkhambmt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button