Hỗ trợ thành viên ISSM trong nghiên cứu của họ

Rate this post

Tham gia khảo sát toàn cầu về Đánh giá và Điều trị Rối loạn Tình dục để cải thiện quản lý rối loạn tình dục. Chỉ mất khoảng 2 phút và hoàn toàn bí mật. Đóng góp ý kiến tại: https://docs.google.com/forms/d/1dYGAOF3gk7tIM3N-TMbeRJdL8GquXXe4S9aNbv5f9a4/edit. Cảm ơn sự hợp tác của bạn!


Tham gia khảo sát toàn cầu về Đánh giá và Điều trị Rối loạn Tình dục là cách bạn có thể góp phần cải thiện quá trình quản lý rối loạn tình dục một cách toàn diện. Việc hoàn thành khảo sát chỉ mất khoảng 2 phút và đảm bảo tính bí mật tuyệt đối. Hãy chia sẻ ý kiến của bạn tại đường link này: https://docs.google.com/forms/d/1dYGAOF3gk7tIM3N-TMbeRJdL8GquXXe4S9aNbv5f9a4/edit. Sự hợp tác của bạn sẽ được đánh giá cao!

Tham gia khảo sát toàn cầu về Đánh giá và Điều trị Rối loạn Tình dục không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách quản lý rối loạn tình dục trên toàn thế giới mà còn giúp chúng ta xác định được những lĩnh vực cần cải thiện. Đại diện cho nhóm tác giả, chúng tôi kính mời bạn tham gia Khảo sát Toàn cầu về Đánh giá và Điều trị Rối loạn Tình dục.

Sự tham gia của bạn trong khảo sát này đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được mục tiêu, và chúng tôi rất trân trọng thời gian và ý kiến của bạn. Khảo sát sẽ chỉ mất khoảng 2 phút để hoàn thành và đảm bảo tính bí mật. Mọi phản hồi của bạn sẽ được bảo vệ và chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu.

Vui lòng sử dụng liên kết sau để tham gia khảo sát: https://docs.google.com/forms/d/1dYGAOF3gk7tIM3N-TMbeRJdL8GquXXe4S9aNbv5f9a4/edit. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của bạn!

Hỏi đáp về nội dung bài này

1. Tại sao chúng tôi cần sự hỗ trợ của bạn trong việc nghiên cứu về xử lý rối loạn tình dục trên khắp thế giới?

– Trả lời: Để hiểu rõ hơn về cách quản lý rối loạn tình dục được thực hiện trên toàn thế giới và xác định các lĩnh vực có thể cải thiện, chúng tôi cần sự hỗ trợ của bạn!

2. Ai là những người đứng sau cuộc khảo sát toàn cầu về Đánh giá và Điều trị Rối loạn Tình dục?

– Trả lời: Thay mặt cho các Tiến sĩ Yafi, Jenkins, Chubak, Carvajal, Chung, Facio, Fode, Hotaling, Rubin và Feghali, chúng tôi lịch sự yêu cầu tham gia vào cuộc khảo sát của họ.

3. Tại sao sự tham gia của bạn trong cuộc khảo sát này quan trọng?

– Trả lời: Sự tham gia của bạn trong cuộc khảo sát này rất quan trọng để đạt được mục tiêu nghiên cứu và chúng tôi rất đánh giá thời gian và đầu vào của bạn.

4. Thời gian hoàn thành cuộc khảo sát là bao lâu?

– Trả lời: Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng 2 phút để hoàn thành và hoàn toàn không xác định danh tính. Câu trả lời của bạn sẽ được bảo mật nghiêm ngặt và chỉ được sử dụng cho mục đích của nghiên cứu này.

5. Làm thế nào để hoàn thành cuộc khảo sát này?

– Trả lời: Vui lòng sử dụng liên kết sau để hoàn thành cuộc khảo sát: https://docs.google.com/forms/d/1dYGAOF3gk7tIM3N-TMbeRJdL8GquXXe4S9aNbv5f9a4/edit.

Nội dung được biên tập bởi: phongkhambmt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button