Khả năng thực hiện và độ chính xác của hình ảnh 3D vùng dương vật trong đánh giá PD theo nghiên cứu mới

Rate this post

Bác sĩ Bruno Nascimento đã thảo luận về việc đánh giá biến dạng dương vật ở bệnh nhân mắc bệnh Peyronie bằng hình ảnh tái tạo 3D tại Hội nghị Khoa học về Y học Tình dục. Hình ảnh 3D đã cho thấy tính khả thi và độ chính xác cao trong đánh giá bệnh PD.


Bác sĩ Bruno Nascimento đã thảo luận về việc đánh giá biến dạng dương vật ở bệnh nhân mắc bệnh Peyronie (PD) bằng hình ảnh tái tạo 3D tại Hội nghị Khoa học về Y học Tình dục của ISSM/SMSNA. Việc sử dụng hình ảnh 3D đã cho thấy tính khả thi và độ chính xác cao trong đánh giá bệnh PD.

Bác sĩ Bruno Nascimento đã thảo luận về việc đánh giá biến dạng dương vật ở bệnh nhân mắc bệnh Peyronie (PD) bằng cách sử dụng hình ảnh tái tạo dương vật 3D tại Hội nghị Khoa học về Y học Tình dục của ISSM/SMSNA. Ông giải thích về tính khả thi và độ chính xác của hình ảnh 3D như một công cụ đánh giá cho PD, cả hai đều rất cao theo một nghiên cứu gần đây của 4 bệnh nhân PD trải qua phẫu thuật dương vật.

Để chụp hình ảnh video của dương vật, một chiếc điện thoại thông minh đã được sử dụng để hoàn thành một vòng tròn 360 độ xung quanh thân dương vật. Bác sĩ đo độ cong của dương vật bằng một chiếc goniometer. Với thông tin này và một phần mềm mã nguồn mở, một hình ảnh 3D của dương vật đã được tạo ra. Cuối cùng, quá trình chụp hình và tạo hình ảnh 3D rất dễ dàng và nhanh chóng. Chất lượng của hình ảnh rất tốt, và các đo lường được suy ra từ hình ảnh tái tạo có sự phù hợp xuất sắc với các đo lường thực tế.

Nội dung này đã được tạo ra như một sự hợp tác giữa ISSM và SMSNA.

Để trả lời các câu hỏi về việc sử dụng hình ảnh tái tạo dương vật 3D trong đánh giá biến dạng dương vật ở bệnh nhân mắc bệnh Peyronie (PD) và quy trình thực hiện, bạn có thể tham khảo thông tin trong bài viết trên.

Hỏi đáp về nội dung bài này

Câu hỏi 1: Bác sĩ Bruno Nascimento đã thảo luận về việc đánh giá biến dạng dương vật trong bệnh Peyronie bằng phương pháp hình ảnh tái tạo dương vật 3D tại đâu?

Trả lời: Bác sĩ Bruno Nascimento đã thảo luận về việc sử dụng hình ảnh tái tạo dương vật 3D để đánh giá biến dạng dương vật ở bệnh nhân mắc bệnh Peyronie tại Hội nghị Khoa học về Y học Tình dục của ISSM/SMSNA.

Câu hỏi 2: Bác sĩ đã sử dụng phương pháp nào để đo độ cong của dương vật trong quá trình nghiên cứu?

Trả lời: Bác sĩ đã sử dụng một goniometer để đo độ cong của dương vật trong quá trình nghiên cứu.

Câu hỏi 3: Phần mềm nào đã được sử dụng để tạo hình ảnh 3D của dương vật trong nghiên cứu?

Trả lời: Bác sĩ đã sử dụng một phần mềm mã nguồn mở để tạo hình ảnh 3D của dương vật trong nghiên cứu.

Câu hỏi 4: Quy trình chụp hình và tạo hình ảnh 3D của dương vật được mô tả ra sao trong bài viết?

Trả lời: Quy trình chụp hình và tạo hình ảnh 3D của dương vật được mô tả là dễ dàng và nhanh chóng, với chất lượng hình ảnh tốt.

Câu hỏi 5: Ai đã hợp tác để tạo nội dung này tại Hội nghị Khoa học về Y học Tình dục?

Trả lời: Nội dung này đã được tạo ra thông qua sự hợp tác giữa ISSM và SMSNA tại Hội nghị Khoa học về Y học Tình dục.

Nội dung được biên tập bởi: phongkhambmt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button