Khảo sát chuẩn đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân với cấy ghép dương vật

Rate this post

Bài báo nói về việc phát triển và xác nhận sự hài lòng với việc cấy ghép dương vật bơm hơi thông qua SSIPI. Kết quả cho thấy cao độ hài lòng của bệnh nhân với IPP, giúp tư vấn hiệu quả hơn.


Bài viết này tập trung vào việc phát triển và xác nhận sự hài lòng của bệnh nhân sau khi tiến hành cấy ghép dương vật bơm hơi thông qua SSIPI. Kết quả của nghiên cứu cho thấy mức độ hài lòng cao từ phía bệnh nhân với IPP, và việc hiểu rõ về điều này giúp các bác sĩ tư vấn hiệu quả hơn.

Trước khi SSIPI được phát triển, không có công cụ nào được xác thực để đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân với implant dương vật bơm bằng tiếng Anh. Công cụ đánh giá trước đó chỉ tập trung vào chức năng cương cứng mà không đánh giá được sự hài lòng với IPP.

Nhằm đáp ứng nhu cầu này, một bảng khảo sát hài lòng với implant đã được phát triển và xác nhận thông qua quá trình phỏng vấn bệnh nhân và chuyên gia. Bảng câu hỏi tập trung vào các khía cạnh như đau, hình dáng, chức năng và tổng thể hài lòng của bệnh nhân với IPP.

Qua cuộc phỏng vấn với 12 bệnh nhân, bảng câu hỏi đã được điều chỉnh và mở rộng thành 37 câu hỏi. Cuối cùng, bảng câu hỏi SSIPI có tổng cộng 16 câu hỏi sau khi loại bỏ các câu hỏi trùng lặp.

Bệnh nhân từ 4 trung tâm đã hoàn thành cuộc khảo sát bằng cách sử dụng RedCap, và kết quả cho thấy mức độ hài lòng trung bình của bệnh nhân với IPP là 4.15 ± 0.9 trên thang điểm từ 1 đến 5.

Mục tiêu chính của việc phát triển và xác nhận SSIPI là đánh giá mức độ hài lòng của bệnh nhân với IPP một cách khách quan và nhất quán. Điều này giúp người điều trị và nghiên cứu hiểu rõ hơn về vai trò của implant dương vật bơm trong sự hài lòng của bệnh nhân.

Hỏi đáp về nội dung bài này

Câu hỏi 1: Phương pháp nghiên cứu nào được sử dụng để phát triển và xác thực SSIPI?

Trả lời: Nghiên cứu sử dụng phương pháp phỏng vấn người bệnh và thực hiện bằng điện thoại để thu thập ý kiến phản hồi về bảng câu hỏi.

Câu hỏi 2: Số lượng câu hỏi cuối cùng trong bảng câu hỏi SSIPI sau khi loại bỏ các câu hỏi trùng lặp là bao nhiêu?

Trả lời: Bảng câu hỏi SSIPI cuối cùng bao gồm 16 câu hỏi.

Câu hỏi 3: Kết quả nào được báo cáo về sự hài lòng của bệnh nhân với IPP dựa trên bảng câu hỏi SSIPI?

Trả lời: Bệnh nhân thể hiện sự hài lòng cao với IPP, với điểm số trung bình là 4.15 ± 0.9 trên thang điểm từ 1 đến 5.

Câu hỏi 4: Mục tiêu chính của việc phát triển và xác thực SSIPI là gì?

Trả lời: Mục tiêu chính là đánh giá mức độ hài lòng của bệnh nhân với IPP một cách khách quan và nhất quán để giúp người điều trị và nghiên cứu hiểu rõ hơn về vai trò của chức năng cấy ghép, hình dáng và đau đớn trong sự hài lòng của bệnh nhân.

Câu hỏi 5: Điểm mạnh và điểm yếu của nghiên cứu về SSIPI được nêu ra trong phần thảo luận?

Trả lời: Điểm mạnh là quy trình tâm lý đo lường nghiêm ngặt, trong khi điểm yếu bao gồm số lượng nhỏ của các nhóm dân số cụ thể và việc không đánh giá chức năng cương cứng trước phẫu thuật.

Nội dung được biên tập bởi: phongkhambmt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button