Sự Đồng Đều của Cực Kỳ: Ảnh Hưởng đến Sự Hài Lòng? theo phòng khám buôn ma thuột, đăk lăk

Rate this post

Phongkhambmt.com xin gửi đến quý đọc chủ đề Sự Đồng Đều của Cực Kỳ: Ảnh Hưởng đến Sự Hài Lòng?

Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra mối quan hệ giữa sự kiên định của cảm giác lên đỉnh của phụ nữ và sự hài lòng tình dục và quan hệ, trong khi ở nam giới lại có mối liên hệ tuyến tính. Kết quả này có thể hỗ trợ việc tư vấn cho phụ nữ về vấn đề cảm giác lên đỉnh.

Tình đồng tính

Một nghiên cứu gần đây đã báo cáo rằng sự nhất quán trong việc đạt cực khoái của phụ nữ có mối quan hệ cong với sự hài lòng tình dục và tình cảm, trong khi sự nhất quán của đàn ông có mối liên hệ tuyến tính.

Nói cách khác, sự nhất quán trong việc đạt cực khoái của phụ nữ liên quan đến sự hài lòng tình dục và tình cảm lớn hơn, nhưng chỉ đến một mức ngưỡng nào đó. Sau đó, tình hình sẽ thay đổi.

Tác giả xác định sự nhất quán trong việc đạt cực khoái là “tỷ lệ phần trăm mà một cá nhân trải qua cực khoái trong các hoạt động tình dục cùng đối tác.”

Nghiên cứu và kết quả

Nghiên cứu được công bố vào tháng 12 năm 2020 trong tạp chí Journal of Sexual Medicine, phân tích dữ liệu từ hai nhóm người lớn có hoạt động tình dục (2066 phụ nữ và 1238 đàn ông). Tất cả các người tham gia đã ở trong một mối quan hệ cam kết ít nhất hai năm.

Bảng câu hỏi được sử dụng để đánh giá sự nhất quán trong việc đạt cực khoái, sự hài lòng tình dục và sự hài lòng trong mối quan hệ.

Khoảng 64% phụ nữ và gần 90% đàn ông cho biết họ đạt cực khoái trong ít nhất 61% các cuộc giao hợp của họ, như biểu đồ dưới đây mô tả:

0%-20%
mỗi lần
21%-40%
mỗi lần
41%-60%
mỗi lần
61%-80%
mỗi lần
81-100%
mỗi lần
Phụ nữ

(n=2066)

326 179 244 437 880
Đàn ông

(n=1,238)

22 33 71 155 957

Kết luận và ứng dụng

Khi phân tích kết quả về sự hài lòng tình dục và tình cảm, các nhà nghiên cứu phát hiện một mối liên hệ tuyến tính đối với đàn ông. Sự tăng cường trong việc đạt cực khoái liên quan đến sự hài lòng tương tự.

“Đơn giản, càng nhất quán cực khoái, đàn ông báo cáo càng cao mức độ hài lòng trong trải nghiệm tình dục và tình cảm của họ,” các tác giả viết.

Kết quả cho phụ nữ không tuyến tính. Các nhà nghiên cứu giải thích: “Đối với phụ nữ, với mỗi đơn vị tăng trong sự nhất quán đạt cực khoái, sự tăng trong sự hài lòng tình dục và hài lòng trong mối quan hệ trở nên nhỏ dần. Vượt qua ngưỡng 61-80% cho sự nhất quán cực khoái, không có sự tăng cường đáng kể trong sự hài lòng tình dục và không có sự tăng cường trong sự hài lòng trong mối quan hệ.”

Các nhà cung cấp dịch vụ y tế có thể xem xét kết quả này khi tư vấn cho phụ nữ có lo lắng về cực khoái. Mặc dù cực khoái có thể góp phần vào sự hài lòng tình dục và tình cảm của phụ nữ, họ vẫn có thể cảm thấy hài lòng nếu họ không đạt cực khoái mọi lần.

“Cho phụ nữ tự do để nhận ra và chấp nhận đặc điểm tình dục độc đáo của họ có thể giúp giảm lo lắng, điều này có thể tiềm năng mang lại lợi ích cho chức năng tình dục và niềm vui,” các tác giả kết luận.

Hỏi đáp về nội dung bài này

Câu hỏi 1: Tại sao sự thống nhất của cực khoái ảnh hưởng đến sự hài lòng tình dục và mối quan hệ của phụ nữ theo một mối quan hệ đa giác?

Điều nghiên cứu mới đây cho thấy rằng sự thống nhất của cực khoái ảnh hưởng đến sự hài lòng tình dục và mối quan hệ của phụ nữ theo một mối quan hệ đa giác.

Câu hỏi 2: Sự thống nhất cực khoái được định nghĩa như thế nào trong nghiên cứu này?

Theo tác giả, sự thống nhất cực khoái được định nghĩa là “tỷ lệ phần trăm lần một cá nhân trải qua cực khoái trong các hoạt động tình dục đồng tính.”

Câu hỏi 3: Kết quả nghiên cứu về sự hài lòng tình dục và mối quan hệ của nam giới là gì?

Khi phân tích kết quả về sự hài lòng tình dục và mối quan hệ, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mối quan hệ tuyến tính cho nam giới.

Câu hỏi 4: Mức độ thống nhất cực khoái của phụ nữ ảnh hưởng như thế nào đến sự hài lòng tình dục và mối quan hệ của họ?

Theo nghiên cứu, với mỗi đơn vị tăng của sự thống nhất cực khoái, sự tăng của sự hài lòng tình dục và mối quan hệ của phụ nữ trở nên ngày càng nhỏ.

Câu hỏi 5: Tại sao nhà cung cấp dịch vụ y tế nên xem xét kết quả của nghiên cứu này khi tư vấn cho phụ nữ có vấn đề về cực khoái?

Các tác giả kết luận rằng việc cho phụ nữ tự do nhận thức và chấp nhận đặc điểm tình dục riêng của họ có thể giúp giảm lo lắng, từ đó có thể giúp ích cho chức năng tình dục và trải nghiệm của họ.

Nguồn thông tin được tham khảo từ trang web: ISSM, Orgasm Consistency: How Does It Affect Satisfaction?
Nội dung được biên tập, sáng tạo thêm bởi: Ban biên tập Namkhoa. info

Bài viết được biên tập bởi Phongkhambmt.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button